Fermentace a aerobní degradace siláží

LOUČKA, Radko., 2024 Fermentace a aerobní degradace siláží. In Prezentace na Workshopu v Humpolci 21.3.2024. : Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz24021.pdf
Abstrakt

Přednáška na semináři „Správné postupy konzervace siláží a senáží v jámách“. Uskutečnila se v Humpolci 21.3.2024. Řešené okruhy témat:
 Rychlost tvorby fermentačních kyselin, rychlost snížení pH po uzavření jámy, rychlost okyselení siláže při použití inokulantů – rozdíl mezi inokulovanou siláží a spontánní fermentací; teplota
 Fermentační ztráty, čím jsou způsobeny, jak jsou vysoké, C02
 Optimální obsah kyselin v hotové siláži a jejich význam
 Aerobní degradace – Rizikové faktory na stěně otevřené siláže
 Rizikové faktory – Alkoholy, plísně (mykotoxiny), kvasinky atd., Mohou vznikat alkoholy i ve výborně zhutněné siláži (anaerobní prostředí)?

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat