Fermentace a aerobní stabilita kukuřice

TYROLOVÁ, Yvona. Fermentace a aerobní stabilita kukuřice. Zemědělec, Téma týdne, 2021, roč. 2021(34), s. 18-19. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21080.pdf
Abstrakt

Kukuřičná siláž je neodmyslitelnou součástí krmných dávek především pro skot. V článku jsou popsány pochody, které probíhají v průběhu fermentace a možnosti zlepšení aerobní stability siláže.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat