Folikulární charakteristika říjového cyklu u holštýna

ŠICHTAŘ, Jiří, TOLMAN, Radek, RAJMON, Radko, KLABANOVÁ, Petra, BERKA, Pavel, VOLEK, Jaroslav a JÍLEK, František. Folikulární charakteristika říjového cyklu u holštýna. Náš chov, 2011, roč. 71(4), s. 26-29. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11036.pdf
Abstrakt

Cílem této práce bylo zmonitorovat a porovnat ovariální folikulární dynamiku během estrálního cyklu u jalovic a časně postpartálních laktujících vysokoprodukčních krav holštýnského plemene chovaných v podmínkách ČR. Pro monitoring ovarií byl použit ultrazvukový přístroj se 7,5 MHz lineární rektální sondou a digitální záznamy byly retrospektivně hodnoceny na PC. U dvouvlnných cyklů jsme došli ke statisticky průkazným rozdílům mezi sledovanými jalovicemi a kravami při hodnocení počátku 2. růstové vlny, velikosti dominantního a ovulačního folikulu na 1. i 2. vlně. Rozdíly ve folikulární dynamice se projevily i u plemenic mající tři růstové vlny na cyklus. Při porovnávání skupiny jalovic a krav jsme došli také k průkazným rozdílům (počet folikulů, velikost dominantního i ovulačního folikulu). Na základě námi předložených zjištění můžeme konstatovat, že existují rozdíly v dynamice folikulárního růstu mezi jalovicemi a kravami.

ProjektVyužití genetických a negenetických faktorů ke zvýšení výkonnosti dojených plemen skotu v ČR
OdděleníChov skotu