Formation of nucleoli in interspecies nuclear transfer embryos derived from bovine, porcine, and rabbit oocytes and nuclear donor cells of various species

LAGUTINA, I., ZAKHARTCHENKO, V., FULKOVÁ, Helena, COLLEONI, S., WOLF, E., FULKA, Josef Jr., LAZZARI, G. a GALLI, C. Formation of nucleoli in interspecies nuclear transfer embryos derived from bovine, porcine, and rabbit oocytes and nuclear donor cells of various species. Reproduction, 2011, 141, 453-465. ISSN 1470-1626.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz11022.pdf
Abstrakt

In iSCNT embryos, nucleoli precursor bodies originate from the oocyte, while most proteins engaged in the formation of mature nucleoli should be transcribed from genes de novo in the donor nucleus at the time of EGA. Thus, the success of nucleoli formation depends on species compatibility of many components of this complex process.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníBiologie reprodukce
Pracovní skupinaEmbryobiotechnologie