Fosfor u slepic - první výsledky autorů prezentace

SKŘIVAN, Miloš, MAROUNEK, Milan, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a DLOUHÁ, Gabriela., 2012 Fosfor u slepic - první výsledky autorů prezentace. In Drůbežářské dny 2012. Praha: ČZU, s. 15-17. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12083.pdf
Abstrakt

Pokus s 2 x 2 faktoriálním uspořádáním hodnotil vliv nefytátového fosforu (1,3 a 4,0 g/kg; NPP) a 3-fytázy Natuphos® (0 a 150 FTU/kg; F) na ukazatele užitkovosti slepic, fyzikální ukazatele vajec, obsah fosforu (P) ve vaječných skořápkách a pH trávicího traktu slepic. Dvě stě čtyřicet slepic (ISA Brown) bylo ustájeno v obohacených klecích a krmeno pšenično-kukuřičnou směsí. Průkazný vliv interakce NPP a F byl zjištěn u barvy žloutku (P = 0,016) a tloušťky skořápky (P = 0,038). Doplnění bazální diety o F průkazně zvýšilo intenzitu snášky a konverzi krmiva. Vyšší dávky NPP měly negativní vliv na snášku a konverzi krmiva. Slepice krmené dietou obsahující 1,3 g/kg NPP dosahovaly vyšší užitkovosti; navíc přídavek F 150 FTU/kg zvýšil vnitřní kvalitu vajec. Naproti tomu nižší úroveň NPP bez přídavku F snížila kvalitu bílku.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce