Fraktury kostí u slepic, vážný problém v halových systémech chovu

SKŘIVAN, Miloš a ENGLMAIEROVÁ, Michaela. Fraktury kostí u slepic, vážný problém v halových systémech chovu. Drůbežář hydinár, 2019, roč. 13(3), s. 16-18. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19146.pdf
Abstrakt

Vysoký výskyt fraktur pozorovaný u slepic během produkčního období, při výměně hejna a transportu svědčí o osteoporóze u nosnic jako běžném jevu. Osteoporóza je charakterizována progresivní ztrátou mineralizace strukturálních kostí skeletu, jejich křehkostí a zvýšené náchylnosti ke zlomeninám. Při velkém poklesu pevnosti strukturálních kostí dochází ke spontánním zlomeninám včetně fraktur páteře a k úhynu. Prodloužený snáškový cyklus omezuje možnost regenerace kostí a zvyšuje výskyt zlomenin. Ve všech halových systémech chovu, od klecí, voliér až po podestýlku, dochází k poměrně častým zlomeninám prsní kosti. Mimo výživy na to má vliv genotyp a způsob ustájení.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce