Gen ESR a velikost vrhu u prasat

WOLF, Jochen a GOLIÁŠOVÁ, Eliška. Gen ESR a velikost vrhu u prasat. Náš chov, 2004, roč. 64(7), s. 41-43. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz4070.pdf
Abstrakt

Je porovnán aditivní a dominantní efekt genu estrogenového receptoru (ESR) zjištěný u plemene bílé ušlechtilé v České republice s efekty publikovanými v nejrozsáhlejších pracích analyzujících zahraniční populace plemene large white. Ve srovnávaných pracích byl zjištěn průkazný aditivní efekt alel ESR na plodností prasnic. V české populaci byla na rozdíl od ostatních prací vyšší užitkovost spojena s alelou A. Pravděpodobným důvodem je rozdílná vazbové nerovnováha v analyzovaných populacích.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat