Generace za generací: Šlechtění v našich chovech u příležitosti 90. narození Prof. Václava Jakubce, DrSc

ZAVADILOVÁ l., 2020 Generace za generací: Šlechtění v našich chovech u příležitosti 90. narození Prof. Václava Jakubce, DrSc. In Uspořádání semináře. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. . ISSN 978-80-7403-236-3
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz20134.pdf
Abstrakt

Sborník shrnuje témata zabývající se šlechtěním na zvýšení odolnosti vůči nemocem u dojeného skotu, diverzitou populací hospodářských zvířat, genetického polymorfismu, inbreedingu a imputace mikrosatelitních markerů, šlechtění masného skotu a plodnosti u ovcí. U skotu byly vyhodnoceny reprodukční a metabolické poruchy, poruchy paznehtů a kulhání, kongenitální efekt, u koní inbrední deprese a výskyt letní vyrážky. Genetická diversita populací byla hodnocena českých červinek a u místních populací koní na Slovensku. Byl představena možnost využití genetického polymorfismu na zvýšení kvality mléka a imputace mikrosatelitních markerů z genotypů SNP pro potřebu ověřování původu u skotu. Shrnuty jsou výsledky současného výzkumu šlechtění masného skotu v ČR

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení Sbornik_seminar_Jakubec 2020
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat