Genetická analýza národních plemen hus

CZERNEKOVÁ, Vladimíra a JOCHOVÁ, Martina. Genetická analýza národních plemen hus. GRANT journal, 2017, roč. 6(2), s. 93-96. ISSN 1805-0638.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17238.pdf
Abstrakt

Pomocí sady 22 mikrosatelitních markerů byla studována genetická variabilita české husy a české husy chocholaté.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat