Genetická analýza starokladrubských koní pomocí mikrosatelitních markerů

CZERNEKOVÁ, Vladimíra, VOSTRÝ, Luboš a MAJZLÍK, Ivan. Genetická analýza starokladrubských koní pomocí mikrosatelitních markerů. GRANT journal, 2012, roč. 1(1), s. 106-109. ISSN 1805-062X.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12049.pdf
Abstrakt

Ke studiu variability tohoto plemene bylo použito 16 mikrosatelitních markerů: AHT4, AHT5, ASB2, ASB17, ASB23, CA425, HMS1, HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG4, HTG6, HTG7, LEX3 a VHL20. Pro jednotlivé lokusy byly vypočítány frekvence alel, heterozygotnosti a fixační koeficienty.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat