Genetické hodnocení obsahu β-hydroxybutyrátu v mléce holštýnských dojnic

KAŠNÁ, Eva a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Genetické hodnocení obsahu β-hydroxybutyrátu v mléce holštýnských dojnic. Chovatelské listy, 2020, roč. 2020(2), s. 12-15. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz20123.pdf
Abstrakt

Obsah hydroxybutyrátu (BHB) v mléce holštýnských prvotelek v rané fázi laktace byl významně ovlivněn dnem laktace, věkem při otelení, chovem, rokem a měsícem kontroly. Heritabilita dosáhla 7 %. Plemenné hodnoty (PH) býků pro BHB byly korelovány s plemennými hodnotami pro další rutinně hodnocené znaky. Byla zjištěna negativní vazba PH pro obsah BHB s PH pro dlouhověkost a plodnost dcer. Korelace mezi PH pro BHB a PH pro znaky mléčné užitkovosti ilustrovala vyšší náchylnost vysokoužitkových krav k k hyperketonemii.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat