Genetické hodnocení obvodu šourku u masných plemen skotu v ČR

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Genetické hodnocení obvodu šourku u masných plemen skotu v ČR. Autoři: NOVOTNÁ, Alexandra, BIROVAŠ, Alena, BRZÁKOVÁ, Michaela a VESELÁ, Zdeňka.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-275-2. 2022-12-05.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz22283.pdf
Abstrakt

V metodice je popsán postup předpovědi plemenných hodnot pro výsledky obvodu šourku u masných plemen býků v odchovu plemenných býků. Tento postup je nadále využíván v rutinním provozu neboť obvod šourku je ukazatelem plodnosti býků a navíc má i spojitost s raností dcer a porodní hmotností potomků.

ProjektVyužití genomických údajů a optimalizace šlechtitelských postupů u masného skotu
Ke stažení 22283
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat