Genetické hodnocení poruch reprodukce u českého strakatého skotu

KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, FLEISCHER, Petr a KUČERA, Josef., 2022 Genetické hodnocení poruch reprodukce u českého strakatého skotu. In Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha Uhříněves Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, s. 32-37. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22041.pdf
Abstrakt

Analyzovali jsme data o výskytu vybraných poruch reprodukce u dojnic českého strakatého skotu zadaná chovateli do Deníku nemocí v letech 2017-2021. U dojnic jsme v tomto období zjistili podíl laktací postižených danou diagnózou ze všech hodnocených laktací, tj. laktační incidenci 4 % u RP a EMET, 8 % u MET, 9 % u CYS a 10 % u souhrnného souboru pro MET a EMET. Koeficienty dědivosti se pohybovaly mezi 0,01 (RP a EMET) a 0,03 (MET), opakovatelnosti mezi 0,04 až 0,10. Odhadnuté plemenné hodnoty měly normální rozdělení, jejich spolehlivosti však byly nízké s maximy do 30 % u krav s vlastním fenotypem a do 90 % u býků s dcerami. Pořadové korelace mezi PH býků naznačily genetickou korelaci mezi RP a MET, RP a EMET či MET a EMET. PH pro CYS s ostatními vlastnostmi nebyly ve vazbě.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat