Genetické hodnocení reprodukčních a metabolických poruch u holštýnských dojnic

KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila a KRUPOVÁ, Zuzana., 2020 Genetické hodnocení reprodukčních a metabolických poruch u holštýnských dojnic. In Generace za generací: šlechtění v našich chovech. Sborník ze semináře u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc.. : , s. 22-29. ISSN 978-80-7403-236-3
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz20121.pdf
Abstrakt

Studie se zaměřuje na odhad genetických parametrů a plemenných hodnot pro odolnost vůči nemocem a zdravotním poruchám, které se nejčastěji objevují v první třetině laktace, a pro vybranou pomocnou vlastnost, kterou je podíl tuku a bílkovin v mléce, stanovený v prvním kontrolním dnu. Koeficienty dědivosti vybraných znaků zjištěné lineárním animal modelem byly nízké, v rozpětí od 0,01 (zadržení lůžka, paréza, ketóza) do 0,10 (T/B). Nejsilnější genetické korelace byly zjištěny mezi parézou a dislokací slezu (0.75±0.48), zadržením lůžka a metritidou (0.61±0.21), a mezi endometritidou a dislokací slezu (0.49±0.38). Hodnota T/B byla genotypově korelována s ketózou a dislokací slezu, další vazby byly nízké a nevýznamné.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat