Genetické parametry pro hodnocení JUT systémem SEUROP u masného skotu

VESELÁ, Zdeňka. Genetické parametry pro hodnocení JUT systémem SEUROP u masného skotu. Náš chov, 2010, roč. 70(8), s. 34-35. ISSN 1212-1819.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10092.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo odhadnout genetické parametry pro výsledky hodnocení kvality JUT metodou SEUROP u masného skotu v České republice pomocí víceznakého modelu. Získané koeficienty dědivosti byly 0,295 u hmotnosti JUT, 0,187 u zmasilosti a 0,089 u protučnělosti. Genetická korelace mezi hmotností JUT a zmasilostí byla vysoká (0,829), mezi hmotností JUT a protučnělostí střední (0,332) a mezi zmasilostí a protučnělostí velmi nízká (0,071). V případě, kdy byla zohledněna hmotnost JUT jako efekt v modelové rovnici, byla mezi zmasilostí a protučnělostí získána výrazně záporná genetická korelace (-0,430) a výrazně nižší koeficient dědivosti pro zmasilost (0,077).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat