Genetické parametry pro výsledky sonografického měření, jatečné ukazatele a vlastnosti růstu u plemene aberdeen angus

VESELÁ, Zdeňka, BIROVAŠ, Alena, BRZÁKOVÁ, Michaela, NOVOTNÁ, Alexandra a VOSTRÝ, Luboš., 2022 Genetické parametry pro výsledky sonografického měření, jatečné ukazatele a vlastnosti růstu u plemene aberdeen angus. In Genetická konference GSGM 2022 XXIX. genetické dny. Brno: Masarykova univerzita, s. 84. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22201.pdf
Abstrakt

Cílem této práce bylo odhadnout genetické parametry pro výsledky sonografickém měření nejdelšího zádového svalu a jejich genetické korelace s jatečnými ukazateli a vlastnostmi růstu u plemene aberdeen angus.

ProjektVyužití genomických údajů a optimalizace šlechtitelských postupů u masného skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat