Genetické parametry pro výsledky ultrazvukového měření MLLT a jejich korelace s vlastnostmi růstu a jatečnými ukazateli

VESELÁ, Zdeňka, BRZÁKOVÁ, Michaela, NOVOTNÁ, Alexandra, SVITÁKOVÁ, Alena a VOSTRÝ, Luboš. Genetické parametry pro výsledky ultrazvukového měření MLLT a jejich korelace s vlastnostmi růstu a jatečnými ukazateli. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 2022, roč. 29(2), s. 40-42. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22203.pdf
Abstrakt

Cílem naší práce bylo odhadnout genetické parametry pro vlastnosti ultrazvukového měření a dále zjistit hodnoty genetických korelací k vlastnostem růstu a jatečným ukazatelům SEUROP. Pro vyhodnocení byly využity výsledky ultrazvukového měření, dále data z polního testu a data z komerčních jatek v České republice. Výsledky ultrazvukového měření zahrnovaly čtyři ukazatele jatečné kvality zjišťované na živých zvířatech – tloušťka tuku na zádi (TUK-ZÁĎ), tloušťka tuku nad roštěncem (TUK-ROŠT), plocha svalu MLLT (PLOCHA), podíl intramuskulárního tuku – tzv. mramorování (IM-TUK). Dále byla v rámci měření zaznamenávána také hmotnost (HM-MLLT) a obvod šourku (OŠ). Z polního testu byly pro vyhodnocení vybrány dvě vlastnosti – odstavová hmotnost (HM-210) a roční hmotnost (HM-365). Data z komerčních jatek zahrnovala tři vlastnosti – hmotnost jatečně upraveného těla (HM-JUT), třídu zmasilosti (ZMAS) a třídu protučnělosti (PROT).

ProjektVyužití genomických údajů a optimalizace šlechtitelských postupů u masného skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat