Genetické parametry znaků pro aktualizaci indexu reprodukce

KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil, PŘIBYL, Josef a ZAVADILOVÁ, Ludmila., 2022 Genetické parametry znaků pro aktualizaci indexu reprodukce. In Genetická konference GSGM 2022, XXIX. Genetické dny. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., Brno 2022, s. 17. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22140.pdf
Abstrakt

Šlechtění mateřských plemen prasat zařazených v Národním šlechtitelském programu CzePig je již více než dvě desetiletí zaměřeno na zlepšování růstu, kvality masa a velikosti vrhu a od roku 2017 rovněž na optimalizaci délky mezidobí (MD) prostřednictvím specifického reprodukčního indexu (RI). Cílem RI je zlepšit obrátkovost chovu a tím bezpečnost a udržitelnost produkce. RI zahrnuje znaky: všechna narozená (VNS), živě narozená (ZNS) a dochovaná selata (DS) a délka MD prasnic. V populaci byl za posledních pět let dosažen žádoucí genetický pokrok. Vzhledem k časovému posunu bylo potřebné genetické parametry populace aktualizovat a přehodnotit tak správnost nastavení selekce. Aktualizace zahrnovala odhad genetických korelací, genetických směrodatných odchylek a spolehlivosti odhadu plemenných hodnot (PH) znaků dle platných metodik (Wolf a kol., 1999; Krupa a Wolf, 2013 a Krupa a kol., 2016). Zdrojem informací byla databáze kontroly užitkovosti poskytnuta Svazem chovatelů prasat, z.s. Matice příbuznosti zahrnovala 144 706 a 92 439 zvířat plemene české bílé ušlechtilé (CBU) a česká landrase (CL). Z aktuálních genetických parametrů vyplývá, že v porovnání se vstupy použitými při tvorbě indexu před pěti lety, zůstaly genetické korelace mezi znaky velikosti vrhu vyšší (např. 0,693 mezi VNS a ZNS u plemene CBU).

ProjektVytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat