Genetické skupiny mateřských plemen prasat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Genetické skupiny mateřských plemen prasat. Autoři: ŽÁKOVÁ, Eliška, VOSTRÝ, Luboš, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-260-8. 2021-11-30.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz21219.pdf
Abstrakt

V metodice byly analyzovány možnosti seskupování zvířat s neznámými rodiči do genetických skupin z pohledu dostupných informací (množství dat vstupujících do odhadu plemenných hodnot, odlišnost zvířat na molekulárně-genetické úrovni). Na základě toho byl vytvořen systém přípravy dat pro odhad plemenných hodnot včetně úprav programového vybavení, které bude použito v rutinním odhadu plemenných hodnot.

ProjektVytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu
Ke stažení 21219
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat