Genetické vyhodnocení skokové výkonnosti a lineárního popisu ve sportovní populaci koní v České republice

NOVOTNÁ, Alexandra a SVITÁKOVÁ, Alena., 2022 Genetické vyhodnocení skokové výkonnosti a lineárního popisu ve sportovní populaci koní v České republice. In Příspěvek J.G.Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, s. 10-14. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22038.pdf
Abstrakt

Tato studie se zabývá genetickým vyhodnocením sportovních koní v České republice. Jako podkladové údaje byly použity výsledky parkurových soutěží za období 1995 – 2021 a hodnocení lineárního popisu teplokrevných koní za roky 1996 – 2021. Pro sestavení matice příbuznosti byla použita rodokmenová databáze. Genetické vyhodnocení bylo vypočteno nejprve pro skokovou výkonnost a poté zvlášť pro lineární popis. U skokové výkonnosti výsledky ukazují, že plemenné hodnoty je vhodné předpovídat víceznakovým modelem. Bylo zjištěno, že genetická hodnota koně se zvyšuje se vzrůstající obtížností soutěže. U lineárního popisu bylo vyhodnoceno 22 znaků a 4 měřené znaky. Koeficienty dědivosti byly odhadnuty jednoznakovou analýzou, zatímco variance a kovariance mezi všemi znaky byly získány dvouznakovou analýzou. Odhadnuté genetické parametry naznačují, že lineární popis je cenným nástrojem pro hodnocení stavby těla. Selekční program sportovních koní v České republice tak může zahrnovat genetické hodnocení skokové výkonnosti i lineárního popisu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat