Genetický a fenotypový trend u otcovských plemen

WOLF, Jochen, WOLFOVÁ, Marie a ŽÁKOVÁ, Eliška. Genetický a fenotypový trend u otcovských plemen. Náš chov, 2005, roč. 65(9), s. 34-36. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5150.pdf
Abstrakt

Genetický a fenotypový trend byl vypočten pro podíl libového masa a průměrný denní přírůstek od narození do konce polního testu. Byla analyzována zvířata plemen Duroc, Hapshire, Pietrain, České výrazně masné a otcovské linie Českého bílého ušlechtilého narozená od roku 1995 do 2003. Podíl libového masa se zvyšoval u všech plemen v průměru přibližně o 0,20 až 0,40 % ročně. Roční nárůst přírůstku byl od 6 do 15 g na den.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat