Genetický marker CSN3 a ukazatele mléčné užitkovosti

KUČEROVÁ, Jitka.., NĚMCOVÁ, Eva, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, VRTKOVÁ, I., FRELICH, J. a BOUŠKA, Josef. Genetický marker CSN3 a ukazatele mléčné užitkovosti. Náš chov, 2004, roč. 54(12), s. 30-31. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz4277.pdf
Abstrakt

V práci byly zjišťovány genotypy markeru CSN3 u 37 plemeníků českého strakatého skotu a u 5506 jejich dcer byly sledovány ukazatele mléčné užitkovosti za první normovanou laktaci (produkce mléka, bílkovin a tuku a obsah bílkovin a tuku v mléce). Cílem práce bylo zjistit vztah genotypů CSN3 otců k užitkovým parametrům jejich dcer. Bylo zjištěno, že dcery po otcích s genotypem AA nadojily o 157 kg a 289 kg více mléka než dcery po otcích s genotypem AB a BB. Dcery po otcích s genotypem BB vykázaly o 0,15 %vyšší rozdíl v obsahu bílkovin oproti genotypům AA a AB a zároveň vykázaly vyšší obsah tuku. Zjištěné výsledky potvrzují vztah markeru CSN3 k ukazatelům mléčné užitkovosti, zejména k obsahu bílkovin, tuku a množství mléka. Po ověření výsledků na rozsáhlejším souboru zvířat bude možné doporučit marker CSN3 jako doplňující selekční kritérium u českého strakatého skotu.

OdděleníChov skotu