Geneticky modifikované rostliny - 3.část

PETR, Jaroslav. Geneticky modifikované rostliny - 3.část. Úroda, 2005, roč. 53(3), s. 60-63. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5044.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá riziky souvisejícími s konzumací DNA z geneticky modifikovaných rostlin.

OdděleníBiologie reprodukce