Geneticky modifikované rostliny a fytoremediace

PETR, Jaroslav. Geneticky modifikované rostliny a fytoremediace. Úroda, 2005, roč. 53(7), s. 38-40. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5155.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá využitím geneticky modifikovaných rostlin k fytoremediacím.

OdděleníBiologie reprodukce