Genetický pokrok v populáciách oviec v SR a spoľahlivosť odhadu plemenných hodnot baranov

ORAVCOVÁ, M., MARGETÍN, Milan, HUBA, J., MILERSKI, Michal, KRUPA, Emil a POLÁK, P. Genetický pokrok v populáciách oviec v SR a spoľahlivosť odhadu plemenných hodnot baranov. Journal of Farm Animal Science, 2005, roč. 38(1), s. 57-63. ISSN 1335-3683.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5318.pdf
Abstrakt

V práci bol analyzovaný genetický pokrok v populáciách plemien zošľachtená valaška (ZV) a cigája (C). Plemenné hodnoty produkcie mlieka zvierat boli vypočítané na základe test-day modelu. Priemerný genetický zisk bol nízky. Pri plemene ZV dosiahol hodnotu 0,1 kg/rok, pri T 0,3 kg/rok. Priemerný genetický zisk baranov bol o niečo vyšší (0,3 kg/rok pre ZV, 0,6 kg/rok pre C). Spoľahlivosť odhadov plemenných hodnôt baranov v závislosti od počtu dcér, zaradených do kontroly úžitkovosti, sa zvyšovala úmerne sich počtom (spoľahlivosť 36 resp. 40 % pri 1-5 dcérach či 80 resp. 87 % pri 36 a viac dcérach). Naproti tomu priemerná spoľahlivosť odhadu plemenných hodnôt mladých baranov dosiahla 21 % (ZV) nebo 27 % (C).

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat