Genetický polymorfizmus ve zlepšování mléčné užitkovosti včetně kvality mléka

ČÍTEK, Jindřich, BRZÁKOVÁ, Michaela, HANUŠ, Oto, KAVKOVÁ, Miloslava, SAMKOVÁ, Eva, STRAKOVÁ, Karolina a HASOŇOVÁ, Lucie., 2020 Genetický polymorfizmus ve zlepšování mléčné užitkovosti včetně kvality mléka. In Generace za generací: šlechtění v našich chovech. Sborník ze semináře u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 7-15. ISSN 978-80-7403-236-3
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz20130.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo posoudit vliv polymorfizmů ve vybraných genech a dalších faktorů na ukazatele mléčné užitkovosti a technologické jakosti kravského mléka. Byly analyzovány polymorfizmy v genech DGAT1, LEP, FASN, SCD1, CSN2, CSN3 a LGB. Genotyp DGAT1 AA byl asociován s produkcí mléka, tuku a bílkovin v kg. Genotyp AA kaseinu kappa byl asociován se zvýšenou dojivostí, BB s vyšším obsahem bílkovin. Rovněž u ostatních polymorfních genů byly nalezeny některé významné asociace k mléčné užitkovosti. Alely neměly výzamný vliv na technologické vlastnosti mléka. V genu pro CSN2 byla pro genotyp BB zjištěna nejhorší syřitelnost, avšak nejlepší alkoholový test, genotyp A1A1 byl pozitivně asociován s jogurtovým testem. V genu CSN3 byl s lepší technologickou jakostí asociován genotyp BB, genotypy s alelami A a E měly negativní efekt. Byl zjištěn klíčový efekt farmy na ukazatele produkce i technologickou jakost kravského mléka, tím byl efekt polymorfizmů poněkud rozostřen. Polymorfizmy v genech DGAT1 a CSN3 jsou využitelné ve šlechtění skotu na mléčnou užitkovost.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat