Genetický vztah mezi znaky zevnějšku a dlouhověkosti

ZAVADILOVÁ, Ludmila, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a ZINK, Vojtěch. Genetický vztah mezi znaky zevnějšku a dlouhověkosti. Náš chov, 2012, roč. 72(7), s. 22-23. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12071.pdf
Abstrakt

Na souboru 57 000 holštýnských krav byl vyhodnocen genetický vztah mezi dlouhověkostí a znaky lineárního popisu zevnějšku. Dlouhověkost byla vyjádřena jako délka produkčního věku, skutečná a funkční tj. dlouhověkost daná zdravím a plodností (ne užitkovostí krav). Nejnižší dědivost byla zjištěna u znaku chodivost (0,05), nejvyšší pro znak výška v kříži (0,43). Ze souhrnných charakteristik byla k dlouhověkosti kladně korelováno hodnocení končetin (0,19) a vemene (0,10). Mezi znaky lineárního popisu vykázala výraznější genetickou korelaci k funkční dlouhověkosti kondice (0,30) a hranatost (-0,31). Také postoj končetin z boku (-0.24) a hlezno (0,19) se řadí ke znakům s významnější genetickou vazbou k dlouhověkosti. Mezi znaky vemene byla zjištěna nejsilnější genetická korelace mezi funkční dlouhověkostí, šířkou vemene (-0.22) a závěsným vazem a dlouhověkostí vyjádřenou počtem laktací krávy (‑0.19).

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících zdraví a dlouhověkost dojnic
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat