Genomická selekce v ČR

ZAVADILOVÁ, Ludmila. Genomická selekce v ČR. Zemědělský týdeník příloha Moderní živočišná výroba, 2015, roč. XVIII(25), s. 8-9. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15085.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá vývojem a aplikací genomické selekce pro dojený skot v České republice v letech 2011 až 2014. Důvodem byl požadavek chovatelů skotu udržet krok s celosvětovými trendy ve šlechtění skotu. Nejprve se zahájilo genotypovaní plemeníků a řešily se laboratorní úlohy. Pak došlo k přípravě metody výpočtu, kde se zvolila metoda jednokrokového odhadu odvisející od genomicky rozšířené matice příbuznosti. Tato metoda byla positivně otestována a následně bylo provedeno zavedení do praxe. Byla vypracována i vlastní metoda odhadu spolehlivosti genomických hodnot.

ProjektGenomická selekce dojeného skotu
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat