Genomické plemenné hodnoty pro klinickou mastitidu u českého holštýnského skotu

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KLÍMOVÁ, Anita a KRUPOVÁ, Zuzana. Genomické plemenné hodnoty pro klinickou mastitidu u českého holštýnského skotu. Výzkum v chovu skotu, 2021, roč. 63(3), s. 3-16. ISSN 0139-7265.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21126.pdf
Abstrakt

Genomické plemenné hodnot pro odolnost vůči klinické mastitidě (KM) byly odhadnuty při použití víceznakového modelu zahrnujícího znaky lineárního popisu vemene a počet somatických buněk. Bylo použito 13 794 holštýnských krav s plemenným zastoupením H100, které dosáhly 18 570 laktací s laktační incidencí klinické mastitidy za všechny podchycené laktace16,95 %. Všechny krávy měly první laktaci a případně druhou či třetí. Otelily se v letech 2017 až 2020. KM byla definována jako výskyt ano či ne za laktaci, počet somatických buněk jako průměrná hodnota za laktaci, znaky lineárního popisu: hloubka vemene, šířka vemene, závěsný vaz a celkové hodnocení exteriéru vemene v %. Byly odhadnuty genetické korelace mezi znaky a koeficienty dědivosti. Heritabilita KM byla 0,04, počtu somatických buněk logaritmovaných jako skore 0,11; šířky vemene 0,16; závěsného vazu 0,19; hloubky vemene 0,38 a hodnocení vemene 0,22. Genetická korelace mezi skóre somatických buněk a KM byla 0,93; genetické korelace KM a znaků lineárního popisu ležely v rozmezí 0,30 až 0,41. Jednokrokovou metodou genomického odhadu byly predikovány genomické plemenné hodnoty pro KM (GEPH_KM). Rodokmen zahrnoval 67 078 jedinců a 3 625 genomických býků. Výsledky ukázaly, že GEPH_KM umožnily rozlišit mezi zvířaty s vysokým a nízkým genetickým založením pro výskyt klinické mastitidy, a to s dostatečnou spolehlivostí. Pro genomické býky (3 625 zvířat) byla spolehlivost GEPH_KM v průměru 0,33; u krav se sledovaným fenotypem pro zdraví (13 794) pak 0,30. Pro genomické býky byl dolní kvartil GEPH_KM Q0,25 představován hodnotou -0.009 a horní kvartil GEPH_KM Q0,75 0,033; u krav se zdravotními údaji pak byly tyto hodnoty -0,013 a 0,036. Průměrné spolehlivosti odpovídající GEPH_KM do Q0,25 či nad hranici Q0,75 byly pro býky 0,35 a 0,30; pro krávy se zdravotními údaji 0,29 a 0,31. Při spolehlivosti GEPH_KM od 0,40 výše jsou pak GEPH_KM hodnoty Q0,25 -0.02 a Q0,75 0.03; pro krávy s fenotypy pak 0,01 a 0,06. Průměrné spolehlivosti GEPH_KM stoupají s rokem narození zvířat, aby maximum dosáhly u býků v 2013 (0,39; 0,45 genomičtí) a pro krávy v roce 2016 (0,31). Tento stoupající trend lze vysvětlit rostoucím množství informací, které byly využity pro odhad GEPH_KM u zvířat narozených v daném roce. Průměrné GEPH_KM u býků i byly vyšší než celkový průměr 0,01 mezi lety 1990 až 2000. Od roku 2000 pak na těchto datech pozorujeme pokles průměru GEPH_KM dnot býků daný nejspíše snahami šlechtitelů v celé populaci holštýnského plemene o zlepšení zdraví vemene.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat