Genomické plemenné hodnoty pro nemoci paznehtů u holštýnského skotu se zohledněním chodivosti

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana, KUČERA, J., FLEISCHER, P. a ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa. Genomické plemenné hodnoty pro nemoci paznehtů u holštýnského skotu se zohledněním chodivosti. Výzkum v chovu skotu, 2022, roč. 64(3), s. 3-14. ISSN 0139-7265.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22135.pdf
Abstrakt

Genomické plemenné hodnoty pro nemoci paznehtů u holštýnského skotu byly vypočteny pro 46 287 zvířat (infekční nemoci paznehtů) a 22 688 zvířat (poruchy rohového pouzdra paznehtu) holštýnského skotu dvouznakovým modelem, kdy jako druhý znak v modelu byla použita chodivost. Vyhodnocení bylo provedeno lineárním animal modelem s opakovatelností pro znaky nemocí paznehtů a bez opakovatelnosti pro chodivost s pevnými efekty stádo, rok, období otelení či hodnocení. Byla využita jednokroková metoda genomického odhadu. Výsledné heritability z odhadu genetických parametrů byly nízké, 0,065 pro infekční nemoci paznehtů, 0,052 pro poruchy rohového pouzdra a 0,111 pro chodivost. Genetická korelace mezi chodivostí a infekčními nemocemi paznehtů byla -0,298, mezi chodivostí a poruchami rohového pouzdra byla -0,459. Při porovnání výsledných plemenných hodnot pro nemoci a poruchy paznehtů bylo zjištěno, že genetické trendy mezi jedno a dvouznakovými modely mají stejný průběh. Spolehlivosti plemenných hodnot vzrůstaly vlivem dvouznakového modelu. Proto se dvouznakový model s chodivostí jeví jako vhodný pro odhad plemenných hodnot nemocí a poruch paznehtu.

ProjektVýzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat