Genové zdroje prasat

SMITAL, Jaroslav, FIEDLER, Jaromír a TORRES, A.C. Genové zdroje prasat. Náš chov, 2005, roč. 65(10), s. 34-36. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5201.pdf
Abstrakt

FAO doporučilo celosvětovou strategii pro spravování genových zdrojů hospodářských zvířat. Tato strategie zahrnuje aktivity jako monitorování existujících živočišných genových zdrojů, programy konzervace in situ a ex situ, instruktáž a komunikaci. Článekpopisuje genové zdroje prasat v Asii, Africe, Latinské Americe, Evropě, v ČR a okrajově i v ostatních částech světa.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat