Geny mléčných bílkovin a kvalita mléka u českého strakatého skotu

MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a BOLEČKOVÁ, Jaroslava. Geny mléčných bílkovin a kvalita mléka u českého strakatého skotu. Náš chov, 2010, roč. 70(2), s. 72-74. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10005.pdf
Abstrakt

V práci byl zjišťovány vztahy mezi genotypy genů mléčných bílkovin (alfaS1 kasein, beta kasein, kapa kasein a beta laktoglobulin) a parametry technologické kvality a syřitelnosti mléka, parametry mléčné produkce a plemennými hodnotami (PH) pro mléčnou užitkovost u českého strakatého skotu. Nejvýznamnější vliv byl prokázán u genu CSN3, a to na obsah čistých a hrubých bílkovin v mléce, obsah kaseinu, a zejména na kvalitu a pevnost sýřeniny a dobu koagulace. Rovněž byl prokázán vztah k PH pro obsah a produkci bílkovin. U genu LGB byl prokázán vliv na obsah syrovátkových bílkovin a kaseinu. Statistická významnost genu CSN2 byla zjištěna na obsah kaseinu v mléce a na PH pro produkci mléka, bílkovin a tuku. U genu CSN1S1 byl prokázán vztah k PH pro produkci mléka.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat