Geny pro Leptin, TLR4 a CXCR1 ovlivňují užitkovost a skóre SB u C plemene

JOCHOVÁ, Kateřina, TICHÝ, Ladislav, MUŠKOVÁ, Michala, SZTAKÓOVÁ, Zuzana a KYSELOVÁ, Jitka. Geny pro Leptin, TLR4 a CXCR1 ovlivňují užitkovost a skóre SB u C plemene. Náš chov, 2020, roč. 80(9), s. 59-62. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20104.pdf
Abstrakt

V předkládané studii byl vyhodnocován vliv bodových mutací (SNP) kandidátních genů na parametry mléčné užitkovosti a skóre obsahu somatických buněk u českého strakatého skotu. Vzhledem k jejich biologické funkci byly jako potenciální markery pro zlepšování mléčné užitkovosti a zdraví vemene vybrány SNP v genech Leptin, Toll-like receptor 4 (TLR4) a Chemokinový receptor interleukinu 8 C-X-C motiv (CXCR1). Cílem práce bylo vyhodnotit vztah jednotlivých polymorfních oblastí k dojivosti (denní nádoj, dojivost za normovanou laktaci), obsahu složek mléka (kg a % tuku, bílkovin a laktózy) a skóre obsahu somatických buněk (SCS). Pouze mutace v genu TLR4 měla průkazný vliv na SCS. Naopak u všech studovaných SNP se podařilo nalézt asociaci k parametrům mléčné užitkovosti u českého strakatého skotu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat