Histochemické charakteristiky svalových vláken a kvalita masa vybraných plemen prasat

LEBEDOVÁ, Nicole, ČÍTEK, J., POKORNÁ, K., PANUŠKA, M., OKROUHLÁ, M., KLUZÁKOVÁ, E., ZADINOVÁ, K., ŠPRYSL, M. a STUPKA, R. Histochemické charakteristiky svalových vláken a kvalita masa vybraných plemen prasat. Maso, 2021, roč. 32(3), s. 28-32. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21042.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo posoudit vliv plemene na utváření svalových vláken a kvalitativní parametry masa prasat. Bylo hodnoceno celkem pět plemen prasat chovaných v ČR a jejich nedomestikovaní předci – divoká prasata v rámci srovnatelné hmotnosti jatečných těl. Pro klasifikaci svalových vláken ve svalu longissimus lumborum (LL; pečeně) byla využita adenosin trifosfatázová metoda. Nejvýznamnější rozdíly v histochemických charakteristikách svalových vláken od ostatních plemen vykazovala přeštická černostrakatá prasata, jejichž pečeně měla nejvyšší podíl glykolytických vláken typu IIB a divoká prasata, která měla v porovnání s ostatními plemeny více zastoupená vlákna typu IIA. Při porovnání kvalitativních parametrů masa dosáhlo plemeno přeštické černostrakaté nejvyššího podílu intramuskulárního tuku, nejnižšího podílu svaloviny a nejvyšší křehkosti masa.

OdděleníChov skotu