History and Current Use of Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) for the Analysis of Forage and Preserved Feed at Grasland Research Station Jevíčko in the Czech Republic

MENŠÍK, L., NERUŠIL, P., MÍKA, V., LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav., 2019 History and Current Use of Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) for the Analysis of Forage and Preserved Feed at Grasland Research Station Jevíčko in the Czech Republic. In 18th International Symposium FORAGE CONSERVATION. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 190-197. ISSN 978-80-7509-670-8
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz19117.pdf
Abstrakt

One of the challenges of the twenty-first century is to achieve a more productive agriculture, while improving the safety and quality of food and feed. Agricultural practice in past and present years places high demands on the quality and quality of agricultural crops, raw materials, as well as voluminous feedstuff. However, these demanding feedstuff quality requirements are difficult to meet only through classical analytical (laboratory) methods.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat