Hmotnost jatečně upraveného těla za tepla s plstním sádlem

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hmotnost jatečně upraveného těla za tepla s plstním sádlem. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, DAVID, Libor, VALIŠ, Libor a VÍTEK, Martin.. Česká republika. Právní norma 2010/793/EU. 2010-06-10.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz10248.pdf
Abstrakt

Byla odvozena regresní rovnice pro predikci referenční hmotnosti jatečně upraveného těla (JUT) podle standardů EU (y) na podkladě hmotnosti JUT s plstí (x) byla odvozena následující regresní rovnice: y=1,65651 + 0,96139 * x. Parametry rovnice splňují požadavky přesnosti pro účely cenových hlášení.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat