Hodnocení chovného prostředí v objektech pro ustájení hospodářských zvířat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hodnocení chovného prostředí v objektech pro ustájení hospodářských zvířat. Autoři: NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-213-4. 2018-12-21.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18279.pdf
Abstrakt

Metodika poskytuje uživatelům nový jednoduchý screeningový systém hodnocení vybraných ukazatelů chovného prostředí v objektech pro ustájení hospodářských zvířat ve vztahu k zajištění jejich pohody, zdraví a biosecurity. Metodika má upozornit uživatele na možnosti jednoduché analýzy vybraných rizikových faktorů chovného prostředí (mikroklima, technologické systémy a zařízení chovu, asanační opatření), které ovlivňují přímo welfare, zdraví zvířat a jejich produkční a reprodukční ukazatele.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
Ke stažení 18279
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat
Pracovní skupinaTechnologie a management chovu přežvýkavců II.