Hodnocení doby stání na sucho a období porodu

STANĚK, Stanislav a DOLEŽAL, Oldřich. Hodnocení doby stání na sucho a období porodu. Náš chov, 2014, roč. 74(5), s. 29-31. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz14040.pdf
Abstrakt

Hodnoceny byly výsledky z 59 chovů holštýnského skotu (H) a 77 chovů českého strakatého skotu (C). Mnoho v minulosti, ale i současných výzkumných prací ukazuje na vztah mezi délkou doby stání na sucho krav a jejich následnou produkcí mléka. Vysoké užitkovosti je u krav dosahováno obvykle, pokud se délka zaprahování krav pohybuje mezi 40 až 60dny. Tato doba (40 až 60 dní) byla zjištěna v 86,7 % tuzemských chovů. Krávy byly v období stání na sucho ustájeny nejčastěji v rekonstruovaných stájích. Porodna byla součástí stájí pro produkční krávy v 44.9% chovů (48,1 % v C chovech a 40,7% v H chovech). Individuální porodní kotec, který by měl být v chovech preferován (hledisko zoohygieny) byl používán pouze v 28 % chov, skupinový v 67,6 % chovů.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat