Hodnocení dusíkatých látek ve výživě přežvýkavců

KOUKOLOVÁ, Marie, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika. Hodnocení dusíkatých látek ve výživě přežvýkavců. Krmivářství, 2019, roč. 23(4), s. 34-36. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19078.pdf
Abstrakt

Dusíkaté látky hrají ve výživě hospodářských zvířat důležitou roli. Tyto stavební organické látky (aminokyseliny) jsou důležité jak pro orgány, tkáně, svaly, srst, kůži, mléko a enzymy a podporují záchovu, růst, rozmnožování a laktaci zvířat. Podílejí se také na realizaci genetických informací, mohou posloužit jako zdroj energie a jejich frakcioncí lze koordinovat vstup do jejich trávicícho traktu.

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat