Hodnocení ekonomických ukazatelů u podniků s produkcí mléka

SYRŮČEK, Jan, BARTOŇ, Luděk a BURDYCH, Jiří. Hodnocení ekonomických ukazatelů u podniků s produkcí mléka. Černostrakaté novinky, 2022, roč. 2022(2), s. 26-31. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22150.pdf
Abstrakt

I přes relativně malý podíl ČR na evropské, resp. světové produkci mléka, patří u nás výroba mléka mezi významné oblast živočišné výroby. Potvrzuje to např. ve finančním vyjádření podíl produkce mléka na živočišné výrobě, resp. na produkci zemědělského odvětví. Pro udržení a další rozvoj chovu dojeného skotu, resp. produkce mléka, je však nezbytné, aby ekonomickým výsledkem chovu byla přiměřená úroveň zisku. Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit ekonomickou situaci u podniků s chovem dojeného skotu a zejména holštýnského plemene. U 61 podniků s chovem holštýnského skotu za rok 2021 činily průměrné náklady po odpočtu 90 546 Kč na krávu a rok, resp. 9,01 Kč na litr prodaného mléka. Náklady na krávu a rok se zvýšily v letech 2015 až 2021 v hodnoceném souboru z 73,4 tis. Kč na 90,5 tis. Kč, tj. o 17 tis. Kč a 23 %. Díky rostoucí tržní produkci mléka na krávu, která korespondovala s růstem dojivosti v celé ČR, se náklady po odpočtu na litr prodaného mléka zvýšily ve stejném období jen o 0,8 Kč na litr, resp. o 9 %. V průměru v souboru chovů při nákladech 9,01 Kč na litr a výkupní ceně mléka 8,97 Kč za litr byla produkce mléka bez dotací ztrátová. Bez dotací bylo zisku v průměru dosaženo jen ve skupinách s vyšší průměrnou tržní produkcí na dojnici.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat