Hodnocení ekonomických ukazatelů výroby mléka

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hodnocení ekonomických ukazatelů výroby mléka. Autoři: KVAPILÍK, Jindřich.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-059-8. 2010-09-16.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10183.pdf
Abstrakt

Předložená metodika poskytuje základní informace o aktuální situaci ve výrobě mléka ve státech EU a v ČR. Analýza zahrnuje příjmy (mléko, zvířata, meziprodukt aj.), nákladové položky (krmiva, pracovní náklady, odpisy, režie aj.) a významné výrobní ukazatele (dojivost, výživa a krmení, plodnost, dlouhověkost a obměna stáda krav, zdravotní stav, ekologická produkce, plemenná příslušnost krav, spotřeba práce a další.). Za účelem zlepšení ekonomických výsledků výroby mléka uvádí metodické návody k realizaci příslušných opatření. Výsledky budou využívat zejména chovatelé dojnic, profesní organizace chovatelů a poradenské organizace.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
Ke stažení 10183
OdděleníChov skotu