Hodnocení fermentačního procesu siláží

LOUČKA, Radko. Hodnocení fermentačního procesu siláží. In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 80-105. ISBN 978-80-260-2514-6.
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran592
Interní odkaz13117.pdf
Abstrakt

Kapitola popisuje systémy hodnocení kvality siláži v ČR i v zahraničí v současnosti i v minulosti.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat