Hodnocení hybridů kukuřice podle potenciální mléčné užitkovosti

LOUČKA, Radko, NEDĚLNÍK, J., LANG, J., JAMBOR, Václav, TŘINÁCTÝ, Jiří, TYROLOVÁ, Yvona a KUČERA, J. Hodnocení hybridů kukuřice podle potenciální mléčné užitkovosti. Úroda, 2015, roč. 63(12, vědecká příloha), s. 371-374. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15181.pdf
Abstrakt

S využitím vypočítané energetické hodnoty lze odhadnout i produkci mléka z kukuřičné siláže podle programu MILK 2006, který byl vyvinut na Univerzitě Wisconsin v USA. Na základě tříletých pokusů v Troubsku a v Praze Uhříněvsi byly vybrané hybridy kukuřice hodnoceny s využitím systému MILK2006 podle potenciální mléčné užitkovosti vztažené k jednotce plochy v hektarech a výnosu v tunách sušiny. Zjištěné hodnoty netto energie laktace významně korelují s potenciální mléčnou produkcí na tunu sušiny. Výnos sušiny významně koreluje s potenciální mléčnou produkcí na hektar. Nejsou to však jediné faktory, které výsledné hodnoty ovlivňují. Z ekonomického hlediska je pak důležité, že výsledné hodnocení hybridu je kompilací obou kritérií.

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat