Hodnocení kukuřičných hybridů jednotným systémem

LANG, J., NEDĚLNÍK, J., JAMBOR, Václav, LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, TŘINÁCTÝ, Jiří a KUČERA, J. Hodnocení kukuřičných hybridů jednotným systémem. Zpravodaj - Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu, 2015, roč. 2015(2), s. 30-32. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15186.pdf
Abstrakt

Jedním z cílů spolupráce výzkumu a praxe je vytvořit metodiku, podle které by měly být hybridy určené pro výživu zvířat hodnoceny jednotnými a objektivními metodami. V práci jsou uvedeny výsledky z třetího roku pokusů v rámci výzkumného projektu NAZV MZe ČR QJ1210128 s názvem: “Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení“. Podle uvedených výsledků je možné konstatovat, že při sledování kvality hybridů je nutné jednotlivé ukazatele stanovovat každoročně. Získané výsledky u hybridů potom řadit podle důležitosti a účelu pěstování. Jen tak je možné vytvářet dostatečně vypovídající nabídku na daném stanovišti pro výběr nejproduktivnějších hybridů.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat