Hodnocení kvality silážních hybridů novým systémem

LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, KUČERA, J., LANG, J., NEDĚLNÍK, J., TŘINÁCTÝ, Jiří a TYROLOVÁ, Yvona. Hodnocení kvality silážních hybridů novým systémem. Náš chov, 2013, roč. 73(11), s. 64-68. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13142.pdf
Abstrakt

V lokalitách Troubsko a Praha-Uhříněves bylo formou malých přesných polních pokusů pěstováno 15 hybridů kukuřice s FAO 230-320. Jednotlivé hybridy byly sklizeny přibližně na stejné úrovni zralosti, s průměrnou sušinou 32 ± 2 %. U celých rostlin kukuřice byl hodnocen obsah sušiny, škrobu, NDF a stanovena stravitelnost NDF metodou in sacco s inkubací 24 hodin (SNDF). Výsledky analýz nutričních hodnot (škrob, NDF a DNDF) byly významně odlišné mezi lokalitami (P < 0,05). Rozdíly v čísle FAO neměly u hybridů sklízených při stejném obsahu sušiny významný vliv na obsah sledovaných živin ani na stravitelnost NDF. Byla potvrzena vyšší záporná korelace mezi obsahem NDF a škrobu v sušině (v Uhříněvsi -0,65, v Troubsku -0,85). Každý hybrid je jiný, proto je nutné hybridy testovat a používat při tom stejné metody. Klíčová slova: kukuřice, hybridy, sušina, škrob, stravitelnost NDF

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat