Hodnocení produkčních ukazatelů u podniků s chovem holštýnského skotu

SYRŮČEK, Jan, BARTOŇ, Luděk a BURDYCH, Jiří. Hodnocení produkčních ukazatelů u podniků s chovem holštýnského skotu. Černostrakaté novinky, 2022, roč. 2022(3), s. 24-29. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22265.pdf
Abstrakt

Mléko patří celosvětově mezi důležité zemědělské komodity a stejně tak je tomu i ve státech EU včetně ČR. Pro ČR, podobně jako pro ostatní země, je důležitá otázka soběstačnosti v produkci mléka, se kterou souvisí i zajištění pracovních míst v navazujících sektorech. Pro zajištění soběstačnosti je důležitá ekonomická výhodnost produkce, která je kromě cen mléka a dotací z velké části podmíněna dobrými výsledky v oblastech produkce, reprodukce, obměny stáda aj. Cílem proto bylo zhodnocení vývoje nejvýznamnějších ukazatelů výroby mléka na souboru podniků s chovem holštýnského skotu v uplynulých deseti letech (2012 až 2021) s použitím údajů v jednotlivých letech od 33 až 62 podniků. Jak ukázaly výsledky vlastní analýzy, v posledním desetiletí se u vybraných podniků s chovem holštýnských dojnic zlepšila řada ukazatelů. Týká se to především ekonomicky významných parametrů dojivost na krávu, obsahu hlavních složek mléka, počtu somatických buněk, výsledků plodnosti, natality a další. V následujícím období se však chovatelé budou muset potýkat s výrazným nárůstem vstupních nákladů a ekonomiku produkce mohou ovlivnit i pravidla nové SZP.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat