Hodnocení skupin hybridů kukuřice podle MILK 2006

LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, JAMBOR, Václav, LANG, J., NEDĚLNÍK, J., TŘINÁCTÝ, Jiří a KUČERA, J., 2015 Hodnocení skupin hybridů kukuřice podle MILK 2006. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 90-95. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15184.pdf
Abstrakt

Podle Schwaba a kol. (2003) má neutrálně detergentní vláknina (NDF) kukuřičných siláží proměnnou bachorovou degradovatelnost, která ovlivňuje nejen energetickou hodnotu krmiva, ale i příjem zvířaty. Bal a kol. (2000) konstatují, že krmné testy pro vyhodnocení rozdílů v užitkovosti zvířat krmených kukuřičnými silážemi z různých hybridů jsou velmi omezené. Proto se pro odhady jejich účinnosti používají modely. Ve světě je k dispozici několik modelů, podle kterých lze s využitím in vitro stanovení stravitelnosti NDF předvídat dojivost krav (Shaver, 2006). Podle Schwaba a kol. (2003) je správný odhad energetické hodnoty kukuřičné siláže velmi důležitý, protože sjeho použitím lze odhadnout i produkci mléka z kukuřičné siláže s využitím programu MILK 2000, který byl vyvinut kolektivem z Univerzity Wisconsin. Tento program byl inovován a s názvem MILK 2006 je stále častěji ve světě využíván k odhadu produkce mléka z hektaru a z tuny sušiny kukuřice. V originále je volně ke stáhnutí na www. uwex.edu, v českém jazyce na www.vuchs.cz. Cílem práce bylo vyhodnotit vybraných 16 hybridů ze dvou lokalit systémem MILK 2006.

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat