Hodnocení směsné krmné dávky podle fyzikální struktury

LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr. Hodnocení směsné krmné dávky podle fyzikální struktury. Krmivářství, 2019, roč. 23(3), s. 20-23. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19060.pdf
Abstrakt

Vhodná fyzikální struktura krmné dávky je důležitá pro zajištění motoriky bachoru, pro přežvykování, a tím i proslinění krmiva a k posunu tráveniny do dalších částí zažívacího traktu. Cílem experimentu bylo posoudit fyzikální strukturu směsných krmných dávek pro přežvýkavce s využitím dvou metod, to je s použitím nativního a suchého vzorku. Byla potvrzena hypotéza, že u suchého vzorku dochází při třepání na PSPS separátoru k částečnému drolení, frakce na dně třepacího zařízení byla vyšší u suchých vzorků než u nativních. Korelace mezi nativním a suchým vzorkem byly vysoké. Doporučujeme pracovat s nativními vzorky

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat