Hodnocení stravitelnosti neutrálně-detergentní vlákniny ve výživě skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hodnocení stravitelnosti neutrálně-detergentní vlákniny ve výživě skotu. Autoři: KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr.. Česká republika. Metodika 978-80-7403-016-1. 2008-06-03.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz8119.pdf
Abstrakt

Trávení v bachoru je dynamický proces závislý na čase a vyplývá ze vzájemné konkurence mezi působením enzymatické činnosti mikroorganismů a výtokovou rychlostí částic krmiva z bachoru. Stravitelnost neutrálně-detergentní vlákniny (NDF) je nezbytným ukazatelem pro hodnocení úrovně výživy skotu. Vzájemný poměr složek krmiva významně ovlivňuje využitelnost krmné dávky a v konečném důsledku i užitkovost zvířat.

Ke stažení 8119
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat