Hodnocení účinnosti dezinfekce boxů pro ustájení telat v období mléčné výživy

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2012 Hodnocení účinnosti dezinfekce boxů pro ustájení telat v období mléčné výživy. In Převorovy dny. Poděbrady: Sdružení pracovníků DDD, s. 36-40. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12119.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit účinnost čištění a dezinfekce boxů pro ustájení telat v období mléčné výživy. Mikrobiální kontaminace 10 boxů byla zjišťována metodou stěrů z povrchu vnitřních ploch bezprostředně po vyskladnění telat, po mechanické očistě, po pěnovém mytí (alkalický prostředek) a po dezinfekci (jodový přípravek). V individuálních stěrech byl, v souladu s ČSN, stanovován celkový počet mikroorganismů (CPM). Zdravotní stav a živá hmotnost byly průběžně sledovány u 33 telat. Zjištěné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny v programu Statistika. Celkový počet mikroorganismů po vyskladnění telat se pohyboval na vnitřním povrchu stěn individuálních boxů od 3,0.104 KTJ.10 cm-2 plochy. Mechanickým čištěním došlo k 85 % snížení CPM. Účinnost pěnového mytí s následnou dezinfekcí povrchů individuálních boxů dosahovala 96 %.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat